petak, 3. ožujka 2017.

Fore u futuru

"Specifična futuru prvom jest morfološka promjena koja nastaje u inverziji pomoćnog glagola i infinitiva pa glagoli čiji infinitiv završava s -ti gube dio infinitivnog nastavka:

lice jednina množina
1. radit ću radit ćemo
2. radit ćeš radit ćete
3. radit će radit će
Iako se zadržava u pisanju, krnji se infinitivni nastavak -t ne izgovara. Glagoli čiji infinitivi završavaju na -ći ne prolaze kroz istu promjenu:

lice jednina množina
1. peći ću peći ćemo
2. peći ćeš peći ćete
3. peći će peći će
Promjena se ne događa budući da je teško izgovoriti dva slova "ć" zaredom pa tako slovo "i" ostaje među njima." (Futur prvi, Wikipedia)

Dakle, ne smijemo reći: Odgovarati ću kemiju sutra, nego Odgovarat ću kemiju sutra. Međutim, nećemo napisati Reć ću ti poslije, nego Reći ću ti poslije.

Nema komentara:

Objavi komentar