četvrtak, 27. travnja 2017.

Brush your teeth!


Na engleskom nikada nećemo čuti Brush teeth! ili Wash hair!, nego Brush your teeth! i Wash your hair! Međutim, na hrvatskom ćemo samo i jedino čuti Operi zube! i Operi kosu!, a ne Operi svoje zube! i Operi svoju kosu!
Dakle, engleski često koristi posvojne zamjenice na mjestima gdje su one kod nas neprirodne, pa zato moramo razmisliti kada i kako ih prevesti. Na gornjem primjeru vidimo da ćemo ih nekad potpuno preskočiti.
Ponekad ćemo ih pretvoriti u dativ osobne zamjenice. Na primjer:
Kada su naše misli... bolje je prevesti Kada su nam misli...
Bio je strpljiv jer su njegove oči... Bio je strpljiv jer su mu oči...

ponedjeljak, 24. travnja 2017.

koji, koje... odnosna zamjenica m. r. u množini

Ovo je većinom jasno, osim kada se stigne u množinu (posebno nominativ i akuzativ), pa onda često naiđem na nešto ovakvo: "Postoje dva načina na koja to možemo shvatiti." "Pokazali su nam dva stola na koja smo mogli sjesti." Daklem, treba pisati "dva načina na koje" i "dva stola na koje".


padež         jednina                        množina
nominativ koji                               koje
genitiv         kojeg                       kojih
dativ         kojem                            kojim(a)
akuzativ         kojeg (koji)               koje
vokativ - -
lokativ         kojem, komu (kojemu)  kojim(a)
instrumental kojim                        kojim(a

utorak, 11. travnja 2017.

U duhu hrvatskog jezika

Neke stvari mijenjamo zato što nisu u duhu hrvatskog jezika. Evo nekoliko primjera.

Izraz pristupiti s punom smjelošću, spretnije je napisati sasvim smjelo pristupiti.
Možete pristupiti s odvažnošću bolje je napisati možete odvažno pristupiti.
Dati upozorenje - upozoriti; dati objašnjenje - objasniti.
Imati utjecaj - utjecati.
Primjer: Ta filozofija počela je imati utjecaj na likovnu umjetnost. Ta filozofija počela je utjecati na likovnu umjetnost.


utorak, 28. ožujka 2017.

Google prevoditelj

Kada koristim Google prevoditelj uvijek sam oprezna, jer se tamo može svašta naći. Obično mi je pravilo da ga koristim samo onda kada zapravo znam prijevod, ali mi treba sinonim ili mi je prijevod na vrh jezika pa se želim podsjetiti. Međutim, ako ne znam prijevod neke riječi, nikada se ne pouzdajem u Google prevoditelj, nego radije pregledam neki online englesko-engleski rječnik da dobijem uvid u značenje.

Na primjer, ako ne znate što znači consequent, GP će vas grdno prevariti prijevodom dosljedan.
Isto tako, za barley daje glavni prijevod jedva, a samo kao drugi ječam. (BTW, u oba slučaja sam poslala ispravak, ali još uvijek nije ispravljeno. Možda nas više to treba učiniti?)

Zato, oprez! :)

srijeda, 22. ožujka 2017.

Kroz

Prijedlog kroz (engl. through) često se javlja u teološkim knjigama, pa imamo, na primjer: We are saved through Christ's death on the cross; The Law was given through Moses, etc.

Kroz je prvenstveno prostoran prijedlog, pa možemo ući kroz prozor ili proći kroz vrata raja :). Međutim, kada kroz nalazimo u apstraktnom smislu, onda je nekad bolje zamijeniti ga instrumentalom, a nekad koristiti prijedlog po ili putem. Na primjer, gornje rečenice možemo prevesti: Spašeni smo Kristovom smrću na križu i Zakon je dan po Mojsiju. 

utorak, 14. ožujka 2017.

Koji, kojeg

Koji kao akuzativ zamjenice koji koristimo za neživo. Kojeg koristimo kao akuzativ zamjenice koji za živa bića.
Na primjer, ako se radi o savezu bit će koji: Savez kojega koji je Bog sklopio. Ili (za preduvjet): Preduvjet kojeg koji su morali ispuniti.

Primjer za kojeg: Sreo sam čovjeka kojeg sam prije pet minuta vidio na ulici. Ili: Dakle: neka sav dom Izraelov sa sigurnošću spozna da je Bog učinio i Gospodinom i Mesijom tog Isusa kojega ste vi razapeli! (Dj 2,36)