četvrtak, 27. travnja 2017.

Brush your teeth!


Na engleskom nikada nećemo čuti Brush teeth! ili Wash hair!, nego Brush your teeth! i Wash your hair! Međutim, na hrvatskom ćemo samo i jedino čuti Operi zube! i Operi kosu!, a ne Operi svoje zube! i Operi svoju kosu!
Dakle, engleski često koristi posvojne zamjenice na mjestima gdje su one kod nas neprirodne, pa zato moramo razmisliti kada i kako ih prevesti. Na gornjem primjeru vidimo da ćemo ih nekad potpuno preskočiti.
Ponekad ćemo ih pretvoriti u dativ osobne zamjenice. Na primjer:
Kada su naše misli... bolje je prevesti Kada su nam misli...
Bio je strpljiv jer su njegove oči... Bio je strpljiv jer su mu oči...

ponedjeljak, 24. travnja 2017.

koji, koje... odnosna zamjenica m. r. u množini

Ovo je većinom jasno, osim kada se stigne u množinu (posebno nominativ i akuzativ), pa onda često naiđem na nešto ovakvo: "Postoje dva načina na koja to možemo shvatiti." "Pokazali su nam dva stola na koja smo mogli sjesti." Daklem, treba pisati "dva načina na koje" i "dva stola na koje".


padež         jednina                        množina
nominativ koji                               koje
genitiv         kojeg                       kojih
dativ         kojem                            kojim(a)
akuzativ         kojeg (koji)               koje
vokativ - -
lokativ         kojem, komu (kojemu)  kojim(a)
instrumental kojim                        kojim(a

utorak, 11. travnja 2017.

U duhu hrvatskog jezika

Neke stvari mijenjamo zato što nisu u duhu hrvatskog jezika. Evo nekoliko primjera.

Izraz pristupiti s punom smjelošću, spretnije je napisati sasvim smjelo pristupiti.
Možete pristupiti s odvažnošću bolje je napisati možete odvažno pristupiti.
Dati upozorenje - upozoriti; dati objašnjenje - objasniti.
Imati utjecaj - utjecati.
Primjer: Ta filozofija počela je imati utjecaj na likovnu umjetnost. Ta filozofija počela je utjecati na likovnu umjetnost.