ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Bez da, a da (ne)

U engleskom jeziku postoji izraz without + gerund (poz.) koji ne smijemo prevesti bez da (poz.) nego a da (neg.)
Na primjer, God never asks anyone to give up anything without offering something far better in return.
Bog nikad ni od koga ne traži da se nečega liši, bez da ponudi a da ne ponudi nešto daleko bolje zauzvrat.

Nema komentara:

Objavi komentar