ponedjeljak, 24. travnja 2017.

koji, koje... odnosna zamjenica m. r. u množini

Ovo je većinom jasno, osim kada se stigne u množinu (posebno nominativ i akuzativ), pa onda često naiđem na nešto ovakvo: "Postoje dva načina na koja to možemo shvatiti." "Pokazali su nam dva stola na koja smo mogli sjesti." Daklem, treba pisati "dva načina na koje" i "dva stola na koje".


padež         jednina                        množina
nominativ koji                               koje
genitiv         kojeg                       kojih
dativ         kojem                            kojim(a)
akuzativ         kojeg (koji)               koje
vokativ - -
lokativ         kojem, komu (kojemu)  kojim(a)
instrumental kojim                        kojim(a

Nema komentara:

Objavi komentar